Eğitim

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı! Öğretmen atama sonuçları e Devlet’te…

Sözleşmeli öğretmen adayları için beklenen gün geldi. Tercih işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar artık bugün açıklanacak olan sonuçları …

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı! Öğretmen atama sonuçları e Devlet’te…

Sözleşmeli öğretmen adayları için beklenen gün geldi. Tercih işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar artık bugün açıklanacak olan sonuçları öğrenebiliyor. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandığı andan itibaren e Devlet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim’de değişiklik yapıldı.

Buna göre;

Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edildi.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILDI?

* Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav
puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

* Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin
devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı
olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu
yeni açıklanan adaya öncelik tanınır

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI GEREKLİ EVRAKLAR

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı, (Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

3.4. Elektronik Başvuru Formu,

3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

3.7. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

6. Sabıka sorgulama belgesinde “Adlî sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

7. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.

8. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL